Reliable power for a sustainable world
Teljesítmény tartomány: 800 - 3000 kVA
3:3

Központosított rendszer

A központosított bypass az osztott bypass alternatívája. Műszakilag a két megoldás ugyanazt a célt szolgálja, azaz az áramellátás folyamatosságának garantálását, de két különböző kialakításban.
Míg igaz az, hogy az osztott bypass megoldás a leggyakrabban használatos a használat rugalmassága és az alacsony befektetési költségek miatt, az is igaz, hogy a közepes/nagy adatközpontokban a központosított bypasst részesítik előnyben a műszaki teljesítmény, kis helyigény és néha a költségek miatt, mindenekelőtt nagy berendezéseknél, ahol a védelem száma és típusa valamint a rendszervezetékezés döntő.
Az adatközpont és adattároló piac többnyire nagy növekedés elé néz (százalékos arányban és mennyiségben). Ezért nagyon fontos a különböző igényekre rugalmas megoldásokkal megfelelni, amelyek alkalmazkodni tudnak a piac növekedési igényeihez a kívánt teljesítményt és kivitelt tekintve.

Információ kérés »

Rugalmasság
A Riello UPS központosított bypass (MSB néven) négy standard teljesítménytartományban áll rendelkezésre: 800, 1200, 2000 és 3000 kVA.
Ezen tartományokon belül közbenső megoldások is készíthetők, valamint 3000 kVA-nál nagyobbak a vevő vagy az alkalmazás igényei szerint.
Az MSB központosított bypass a Master MHT sorozatba építhető be; ténylegesen max. 7 UPS modullal kapcsolódhat a tartományban, nyilván statikus bypass és kapcsolódó bypass ág nélkül (MHU). Az igényektől függően az MSB a MASTER MPS sorozattal is kompatibilis lehet, teljes rugalmasságot biztosítva, hogy minden energia és áramellátás igényt kielégíthessen. Riello UPS ugyanazt a rugalmasságot kínálja az akkumulátor buszhoz mint a Master HP, így az MHU egységek mind osztott, mind különálló akkumulátorokkal üzemelhetnek.

A 800 kVA MSB-t komplett szekrénnyel szállítjuk by-pass ági bemenő kapcsolóval (SWBY ), rendszer kimeneti kapcsolóval (SWOUT ) és kézi by-pass-al (SWMB ).
Az 1200 kVA modellt alapkivitelben kapcsolók nélkül szállítjuk, de felszerelhetők a 800 kVA modellhez kínált ugyanolyan, megfelelően arányosított kapcsolókkal  (SWBY, SWOUT, SWMB). A legnagyobb teljesítményű modelleket kapcsolók nélkül szállítjuk; a szétkapcsoló eszköz terjedelmes méretei ilyen teljesítményszinten inkább az egyedi megoldásoknak kedveznek, mint a rendszertanúsítás és elosztószekrények további része, ahol a központosított bypass és MHU modulok helyezkednek el.

Az ideális megoldás az 1 MVA-nál nagyobb párhuzamos UPS-el való telepítéshez

A közepes-nagy teljesítményű rendszerek gyakran párhuzamosan elrendezett kis-közepes teljesítményű N UPS-ekből tevődnek össze. Nyilvánvaló, hogy minél nagyobb az egyes UPS modulok mérete vagy a párhuzamosan összeállított egységek száma, annál komplexebb és kiterjedtebb rendszerkábelezés szükséges. Különös figyelmet kell fordítani az egyes UPS bypassokhoz menő tápvezetékek hosszára, hogy azok egyenlő távolságra legyenek a közös pontoktól. Az egyes bypassok ági impedanciájának még csekély változása is az UPS-ek között áramelosztási problémákhoz és a kábelekben túláramhoz vezethet, amikor a tápellátás a bypassról történik.  Ez a védelmi eszközök nem megfelelő bekapcsolásához és hőfejlődéshez vezethet, ami az áramfolyamatosságot minimálisra csökkenti és növeli a hűtőrendszer energiafogyasztását. A Riello UPS központosított bypass (MSB) ideális megoldás minden bypass ágon keresztüli áramelosztáshoz kapcsolt kritikus kibocsájtás kiküszöbölésére. Amikor működik, minden egyetlen statikus bypass modulon keresztüli áramátfolyás a következőket biztosítja:

  • Rendkívül megbízható
  • Jobb energiahatékonyság
  • Kivételes képesség a rendszer felöli rövidzárlatokkal szembeni ellenállásra
  • Központosított rendszervezérlés

mind a rendszerinformáció elérhetőségét mind az irányíthatóságot tekintve attól a pillanattól, hogy a rendszer egyetlen manuális bypass rendszerrel van ellátva.
A központosított bypass választásával az egyes MHU egységeket beépített statikus bypass nélkül szállítjuk, így kiküszöbölve a kritikus elemeket (statikus áramkör és kapcsolódó vezetékvédelem mint a szakaszolók és/vagy biztosítékok). Ez alacsonyabb telepítési költséget is jelent, mivel nem szükséges kábelezés a segéd áramellátás és az egyes modulok között.
Ez az előny hatványozottan növekszik a teljesítményszint és a modulok számának növekedésével. Emiatt a központosított bypass megoldás műszakilag és gazdaságilag előnyösebb az 1 MW feletti teljesítményszinteknél.

Magas szintű rendszer megbízhatóság
Az osztott bypass-al és a párhuzamosan elrendezett jelentős számú UPS modulhoz (4-nél több) viszonyítva az MSB megoldás jelentősen csökkenti a komponensek számát (SCR, kapcsolók, szabályzóelemek az egyes statikus bypassokhoz, induktív csatolások), következésképpen nő a rendszer megbízhatósága.

Tápellátás a bypass ágról, "ON Line" üzemmód:
Manapság az adatközpontok tervezési filozófiája előnyben részesíti a rendszerek működtetését bypass ágról nem csak szükség esetén, hanem az "On-Line" üzemmód alternatívájaként, így növelve a rendszer hatékonyságát. Ezért az áram egyetlen vezetéken keresztüli áramlása (központosított bypass) minden áramelosztással kapcsolatos problémát kiküszöböl, amelyet biztosítani kell, ha az UPS modulok üzeme osztott bypass-al párhuzamosan történik. Minél nagyobb az UPS teljesítménye, a minimális impedanciakülönbség kockázata a bypass ágban hatványozottan növekszik, ami nagy egyensúlytalanságot okoz az áramkörben és komoly veszélye van a védelem bekapcsolásának, ami veszélyezteti az áramellátás folytonosságát. A központosított bypass-al a statikus áramkör egyetlen és független, és az áram egyetlen csatornán áramlik, biztosítva a védettséget a statikus bypasstól, ami azt a célt szolgálja, hogy biztosítsa az áram folyamatosságát az inverter meghibásodása esetén. Abban az esetben, ha N UPS párhuzamosan működik, az egyetlen inverter modul hibája automatikusan kizárná azt a párhuzamos rendszerből, a többi egység megfelelő működését és a rendszer biztonságát biztosítva.
Ezért automatikus kapcsolás a bypass ághoz csak akkor történik, ha az inverter súlyosan meghibásodik vagy külső erők következtében, mint pl. rövidzárlat a rendszer felöl.

Ezek az események gyorsak és előre nem láthatók, és a vezetékben lévő áram miatt rövidzárlati áramot generálhatnak, ami igen magas lehet. Abban az esetben, ha osztott párhuzamos konfigurációban N statikus bypass van párhuzamosan elrendezve, a minimális különbség (még ha a milliszekundum töredéke is) ellenőrizhetetlen tranzienst és áramot gerjeszthet az UPS egységek között oly mértékben, hogy a védelmi berendezések bekapcsolnak vagy a bypass tirisztorok károsodnak. A Riello UPS fejlett párhuzamos szabályzó logikával van ellátva, ami biztosítja a szinkronizációt a különböző párhuzamosan elrendezett egységek között bármilyen üzemi körülmények között. A Riello MSB központosított bypass a modulok közötti kapcsoló szinkronizációval kapcsolatos problémákkal szemben minden esetben teljes védettséget biztosít még a legrendkívülibb esetekben is, feltéve, hogy a statikus modul egyetlen és független.

Ezen kívül az azonos névleges teljesítményű osztott párhuzamos konfigurációtól eltérően a központosított bypass túlméretes is lehet, hogy garantálja a nagyobb túlterhelési képességet és a rövidzárlatokkal szembeni ellenállóképességet.
Az MSB statikus bypass szellőzőrendszere úgy készült, hogy szavatolja az üzemet több ventilátor meghibásodása esetén is. A ventilátorok állapotának folyamatos felügyeletéhez egy vezérlőáramkör építhető be az egyes ventilátorok működésének ellenőrzésére.

 

Brochure

Brochure

Select File Language:
en
it
de
es
fr
hu
nl
pl
ro
ru
vn
zh
Műszaki adatok a modelről