Reliable power for a sustainable world
Copyright

Szerzői jogra vonatkozó megjegyzés.
A felhasználó elismeri, hogy az Oldalon lévő információk, adatok, szoftverek, fényképek, diagramok, videók, háttérképek, betűtípusok, grafikák, zene, hang, ábrák, illusztrációk, kialakítás, ikonok, szövegek és egyéb anyagok a Ducati és/vagy harmadik fél szerzői joggal védett munkája.
Másolás, sokszorosítás még részben is, letöltés, tárolás, közzététel vagy terjesztés bármely módon, és általában az Oldalon található információk és anyagok használata vagy azokkal való rendelkezés, minden formában, a ma létező vagy a jövőben kifejlesztendő eszközökkel és technikákkal tilos, kivéve, ha ennek ellenkezője kifejezetten tanácsolt. 

Védjegyre vonatkozó megjegyzés.
"Riello UPS" az RPS S.p.A. jelképes és megnevezett védjegye, mivel az Oldalon használt logók az RPS S.p.A. által bejegyzettek.
Az oldalon harmadik fél által használt védjegyek és logók az illető tulajdonos kizárólagos tulajdona.
Ezen védjegyek és logók bármilyen formában vagy módon való felhasználása és másolása tilos.

Megengedett használat.
A Felhasználó az Oldalt csak megengedett műveletekre használhatja és nem használhatja spekulációs, hamis vagy csaló műveletekre.
Amennyiben a Riello UPS kifejezetten elő nem írja, az Oldal bármely része vagy rovata, az Oldalon elérhető információk és anyagok csak személyes és nem-kereskedelmi célokra használhatók fel.
A Felhasználó kijelenti, hogy nagykorú (elmúlt 18 éves) és kötelezettséget vállalhat mint Felhasználó az Oldal használatával kapcsolatban, és minden esetben 14 éves elmúlt. Ha nem, nem használhatja az Oldalt.
Törvényszegésnek számít, ha hamis néven vagy érvénytelen hitelkártyával próbál szerződésjavaslatot tenni. A csalárd Felhasználók ellen törvényes eljárás indul.

All applicable photographs show professional riders on a controlled racetrack. Never attempt any action that could be potentially hazardous to you or to other road and track users.

Harmadik fél.
Ha az Oldalt arra használja, hogy harmadik fél ("Harmadik Fél") nevében vagy számára rendelést állítson össze vagy foglalást végezzen, Ön felel az információk pontosságáért. Ezen kívül, Önnek tájékoztatni kell a Harmadik Félt az Oldal használatával, a termékek vásárlásával és foglalásával, szolgáltatásokkal kapcsolatos minden kikötésről és feltételről, beleértve az érvényes szabályokat és korlátozásokat, valamint a termék és szolgáltatások jellemzőit. Minden Felhasználó, aki az Oldalt Harmadik Fél számára vagy nevében használja beleegyezik, hogy Riello UPS-t kártalanítja és ártatlannak tartja mindenfajta felelősségel, veszteséggel, kárral, keresettel és igénnyel szemben, amelyek abból erednek, hogy a Harmadik Fél vagy a Felhasználó a fentiekben leírt valamelyik kötelezettséget nem teljesíti.
Abban az esetben, ha a Harmadik Fél nem teljesíti kötelezettségeit, a Felhasználó közvetlenül felel minden leszállított megrendelésért vagy foglalásért, annak minden költségével, terhével és kötelettségeivel együtt.

Más oldalakra mutató linkek és szolgáltatások.
Az Oldal a Harmadik Fél számára szolgáló termékekre és szolgáltatásokra hivatkoztásokat, vagy a Harmadik Fél weboldalára linket tartalmaz.
Riello UPS nem vállal garanciát és felelősséget a Harmadik Fél által szolgáltatott vagy Harmadik Fél weboldalán lévő információk és tartalmak pontosságáért vagy teljességéért.
Riello UPS nem vállal felelősséget más weboldalak tartalmáért, elérhetőségéért, működéséért vagy megjelenéséért, amelyekhez az Oldal linkkel kapcsolódik vagy amelyekből az Oldal elérhető.
AZ OLDALHOZ HIPERLINKET CSAK A Riello UPS-HEZ ELJUTTATOTT ÍRÁSOS KÉRELEM ALAPJÁN LEHET KÉSZÍTENI. Riello UPS FENNTARTJA A JOGOT, HOGY ELUTASÍTSA AZ ENGEDÉLYT OLYAN ESETBEN, HA A LINK, MEGÍTÉLÉSE SZERINT KÁRT JELENTHET Riello UPS SZÁMÁRA (IMIDZS ÉS HÍRNÉV RONTÁS).
MÉLY LINKELÉS VAGY KERETEZÉS A TARTALOM JOGOSULTSÁG FELISMERÉS ELKERÜLÉSÉRE HATÁROZOTTAN TILOS.