Reliable power for a sustainable world
Felhasználás
FELHASZNÁLÁS - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Meghatározások.
"Riello UPS" means RPS S.p.A., Viale Europa no. 7, Legnago (VR), Italy.
"Oldal" jelenti a Riello UPS által birtokolt és kezelt www.riello-ups.com weboldalt.
A "Felhasználó" vagy "Ön" jelenti az Oldal látogatóját.

Az Oldal rovatait Riello UPS vagy harmadik fél közvetlenül működteti, amely minden esetben kifejezetten feltüntetésre kerül.
A megállapodás tartalmazza az Oldal és az Oldal által elérhető termékek és szolgáltatások használatára vonatkozó kikötéseket és feltételeket.
Ezek a kikötések és feltételek ismertetik a Felhasználó kötelezettségeit és többek között korlátozzák a Riello UPS felelősségét. Az Oldal használata előtt gondosan olvassa el a jelen megállapodást.
AZ OLDAL VALAMELY RÉSZÉNEK ELÉRÉSÉVEL A FELHASZNÁLÓ BELEEGYEZIK, HOGY ALÁVETI MAGÁT A JELEN KIKÖTÉSEKNEK ÉS MEGÁLLAPODÁSOKNAK ÉS AZOKAT BETARTJA.
HA NEM ÉRT EGYET A JELEN KIKÖTÉSEK ÉS FELTÉTELEK VALAMELYIKÉVEL, NEM HASZNÁLHATJA EZT AZ OLDALT.

Szerzői jogra vonatkozó megjegyzés.
A felhasználó elismeri, hogy az Oldalon lévő információk, adatok, szoftverek, fényképek, diagramok, videók, háttérképek, betűtípusok, grafikák, zene, hang, ábrák, illusztrációk, kialakítás, ikonok, szövegek és egyéb anyagok a Ducati és/vagy harmadik fél szerzői joggal védett munkája.
Másolás, sokszorosítás még részben is, letöltés, tárolás, közzététel vagy terjesztés bármely módon, és általában az Oldalon található információk és anyagok használata vagy azokkal való rendelkezés, minden formában, a ma létező vagy a jövőben kifejlesztendő eszközökkel és technikákkal tilos, kivéve, ha ennek ellenkezője kifejezetten tanácsolt.

Védjegyre vonatkozó megjegyzés.
"Riello UPS" és "Riello UPS" az RPS S.p.A. jelképes és megnevezett védjegye, mivel az Oldalon használt logók az RPS S.p.A. által bejegyzettek.
Az oldalon harmadik fél által használt védjegyek és logók az illető tulajdonos kizárólagos tulajdona.
Ezen védjegyek és logók bármilyen formában vagy módon való felhasználása és másolása tilos.

Megengedett használat.
A Felhasználó az Oldalt csak megengedett műveletekre használhatja, és nem használhatja spekulációs, hamis vagy csaló műveletekre.
Amennyiben a Riello UPS kifejezetten elő nem írja, az Oldal bármely része vagy rovata, az Oldalon elérhető információk és anyagok csak személyes és nem-kereskedelmi célokra használhatók fel.
A Felhasználó kijelenti, hogy nagykorú (elmúlt 18 éves) és kötelezettséget vállalhat mint Felhasználó az Oldal használatával kapcsolatban, és minden esetben 14 éves elmúlt. Ha nem, nem használhatja az Oldalt.
Törvényszegésnek számít, ha hamis néven vagy érvénytelen hitelkártyával próbál szerződésjavaslatot tenni. A csalárd Felhasználók ellen törvényes eljárás indul.

Garancia
A gyártó vagy szállító kifejezett írásos garanciája nélkül az ezen az Oldalon elérhető termékekre és szolgáltatásokra nem jár garancia sem kifejezetten, sem beleértve.
Az előzőek korlátozása nélkül, nincs garancia arra, hogy (i) a Felhasználó az Oldalon keresztül a legalacsonyabb piaci áron kapja meg a terméket vagy szolgáltatást, (ii) az Oldal használata hibamentes, (iii) az eredményt illetően, amely az Oldal használatából ered, vagy (iv) az Oldalon biztosított vagy rendelkezésre álló bármely termék, információtartalom, szolgáltatás, tanács vagy áru pontosságára, megbízhatóságára vagy minőségére.
A Felhasználó kifejezetten beleegyezik, hogy az Oldal használata saját kockázatára történik.

Termékek és szolgáltatások jellemzői.
Az oldal a világ bármely pontján lévő felhasználók számára elérhető, és tartalmazhat hivatkozást vagy kereszthivatkozást termékekre és szolgáltatásokra, amelyek nem elérhetők vagy tiltottak a Felhasználó országában. Az ilyen hivatkozások jelenléte nem befolyásolja, hogy Riello UPS elérhetővé kívánja tenni az ilyen termékeket és szolgáltatásokat a Felhasználó országában, vagy, hogy az ilyen termékeket és szolgáltatásokat törvényesen lehessen használni a Felhasználó országában. Riello UPS fenntartja a jogot, hogy minden előzetes értesítés nélkül abbahagyja a termékek vagy szolgáltatások elérését, vagy megváltoztassa azok specifikációit.
Minden termék és szolgáltatás, amely kifejezetten az Oldalon való értékesítésre készült, csak a kifejezetten megjelölt országokban való értékesítésre és használatra szolgálnak.
A termékek és szolgáltatások specifikációja és elérhetősége országról országra változhat a helyi törvények szerint.

Az ezen az Oldalon elérhető termékekre és azok műszaki adataira és illusztrációira, tanácsokra és információkra sem kifejezetten, sem beleértve nem vállalunk garanciát. Az ilyen információk, amelyek fokozatosan frissülnek, tájékoztató jellegűek és Riello UPS számára nem kötelező érvényűek. Riello UPS nem vállal felelősséget az esetleges másolási és/vagy fordítási hibákért.

Nem minden szín és/vagy változat érhető el minden országban. A termék fejlesztése érdekében a gyártó fenntartja magának a jogot, hogy a termékeken mindenkori előzetes értesítés nélkül változtatásokat és fejlesztéseket hajtson végre, és ezeket a változtatásokat a már eladott termékeken nem köteles véghezvinni. További termék specifikációk az egyes modellek gépkönyvében találhatók. A képviselt termékek nem végleges változatok, és ezért Riello UPS saját belátása szerint azokon kisebb és alapvetőbb változtatásokat hajthat végre előzetes értesítés nélkül.

KÉRJÜK VEGYE FIGYELEMBE, HOGY SOK ORSZÁG TILTJA OLYAN JÁRMŰVEK VAGY TERMÉKEK IMPORTJÁT, BEJEGYZÉSÉT ÉS/VAGY HASZNÁLATÁT, AMELYEK NEM A HELYI ELŐÍRÁSOK SZERINT KÉSZÜLNEK.
További információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi Riello UPS képviselővel.

Felelősség általános korlátozása
Az Oldalon lévő vagy azon keresztül elérhető információk, szoftverek és szolgáltatások pontatlanságot vagy hibát tartalmazhatnak.
Az információk változtatása időszakosan történik. Riello UPS és/vagy szállítói bármikor végezhetnek javításokat és/vagy változtatásokat az Oldalon/szolgáltatásokban.
Riello UPS és/vagy szállítói nem vállalnak felelősséget az Oldalon lévő információk, szoftverek, szolgáltatások és vonatkozó grafikák megfelelőségéért, megbízhatóságáért, rendelkezésre állásáért, időszerűségéért, vírusmentességéért vagy ártalmas elemtől való mentességéért és pontosságáért.
Riello UPS és/vagy szállítói semmi esetben sem felelősek semmiféle közvetlen, közvetett, büntető, járulékos, speciális, következményes kárért vagy bármilyen kárért, beleértve a használat-, adat- vagy profitveszteséget, amelyek az Oldal/szolgáltatások használatából vagy teljesítményéből vagy azzal kapcsolatosan, az Oldal használatának vagy a kapcsolódó szolgáltatások késedelméből vagy képtelenségéből, a szolgáltatásokból vagy azok hiányából vagy az Oldalon keresztül kapott információkból, szoftverből, termékből, szolgáltatásból és kapcsolódó grafikákból merülnek fel.
RIELLO UPS SEMMIFÉLE FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL AZ OLDAL NEM KÖZVETLENÜL ÁLTALA MŰKÖDTETETT SZOLGÁLTATÁSAI VAGY RÉSZEI ÁLTAL OKOZOTT ESETLEGES KÁROKÉRT, VESZTESÉGÉRT VAGY NEM-TELJESÍTÉSÉRT.
Riello UPS és igazgatói, vezetői, alkalmazottai vagy partnerei nem felelnek semmiféle sérülésért, veszteségért, igényért, kárért vagy bármilyen speciális, járulékos vagy következményes kárért, akár szerződésen, akár azon kívül vagy egyéb módon merül fel az Oldal olyan használatából eredően vagy azzal kapcsolatosan, amely nem felel meg a jelen kikötéseknek és feltételeknek, még akkor is, ha Riello UPS-t értesítették is az ilyen károk esetleges előfordulásáról.
Ha a fentiek mellett Riello UPS felelőssé tehető az Oldal használatából eredő veszteségért vagy kárért, a Felhasználó elfogadja és beleegyezik, hogy Riello UPS felelőssége semmi esetre sem haladhatja meg a Felhasználó által az Oldal használatáért fizetett díjat (ha van ilyen).

Minden fényképen profi versenyzők láthatók ellenőrzött versenypályán.  Sohase próbáljon olyat tenni, ami veszélyes lehet Önre vagy a többi úton vagy pályán haladó számára.

Harmadik fél
Ha az Oldalt arra használja, hogy harmadik fél ("Harmadik Fél") nevében vagy számára rendelést állítson össze vagy foglalást végezzen, Ön felel az információk pontosságáért. Ezen kívül, Önnek tájékoztatni kell a Harmadik Félt az Oldal használatával, a termékek vásárlásával és foglalásával, szolgáltatásokkal kapcsolatos minden kikötésről és feltételről, beleértve az érvényes szabályokat és korlátozásokat, valamint a termék és szolgáltatások jellemzőit. Minden Felhasználó, aki az Oldalt Harmadik Fél számára vagy nevében használja beleegyezik, hogy Riello UPS-t kártalanítja és ártatlannak tartja mindenfajta felelősséggel, veszteséggel, kárral, keresettel és igénnyel szemben, amelyek abból erednek, hogy a Harmadik Fél vagy a Felhasználó a fentiekben leírt valamelyik kötelezettséget nem teljesíti.
Abban az esetben, ha a Harmadik Fél nem teljesíti kötelezettségeit, a Felhasználó közvetlenül felel minden leszállított megrendelésért vagy foglalásért, annak minden költségével, terhével és kötelezettségeivel együtt.

Más oldalakra mutató linkek és szolgáltatások
Az Oldal a Harmadik Fél számára szolgáló termékekre és szolgáltatásokra hivatkozásokat, vagy a Harmadik Fél weboldalára linket tartalmaz.
Riello UPS nem vállal garanciát és felelősséget a Harmadik Fél által szolgáltatott vagy Harmadik Fél weboldalán lévő információk és tartalmak pontosságáért vagy teljességéért.
Riello UPS nem vállal felelősséget más weboldalak tartalmáért, elérhetőségéért, működéséért vagy megjelenéséért, amelyekhez az Oldal linkkel kapcsolódik vagy amelyekből az Oldal elérhető.
AZ OLDALHOZ HIPERLINKET CSAK A Riello UPS-HEZ ELJUTTATOTT ÍRÁSOS KÉRELEM ALAPJÁN LEHET KÉSZÍTENI. Riello UPS FENNTARTJA A JOGOT, HOGY ELUTASÍTSA AZ ENGEDÉLYT OLYAN ESETBEN, HA A LINK, MEGÍTÉLÉSE SZERINT KÁRT JELENTHET Riello UPS SZÁMÁRA (IMIDZS ÉS HÍRNÉV RONTÁS).
MÉLY LINKELÉS VAGY KERETEZÉS A TARTALOM JOGOSULTSÁG FELISMERÉS ELKERÜLÉSÉRE HATÁROZOTTAN TILOS.

Személyes adat védelem
Riello UPS tiszteletben tartja a másik fél adatait és biztonságát. A másik fél által a honlapon keresztül Riello UPS számára megadott adatokat nagy gondossággal kezeljük, és minden módon biztosítjuk azok védelmét az adatvédelmi törvények szerint.
Néhány speciális funkció lehetővé tétele érdekében az Oldal sütiket tartalmazhat. A Felhasználót a saját böngészője tájékoztathatja ezekről vagy letilthatja a sütik elfogadását a böngésző beállításának megváltoztatásával.

Harmadik fél tartalmai és rovatai.
Az Oldal harmadik fél által kezelt vagy szolgáltatott cikkeket és általános anyagokat is tartalmaz.
Riello UPS nem vállal felelősséget az Oldal harmadik fél által kezelt anyagainak vagy rovatainak törvényességéért, megbízhatóságáért, pontosságáért, teljességéért vagy tartalmának egyéb jellemzőiért.
Ezen anyagok vagy Oldal rovatok tartalmi megbízhatóságáért, beleértve a szövegek, fotók, zene, klippek vagy bármi más tulajdonjogért vagy törvényes használatért a felelősséget kizárólag a harmadik fél viseli. A harmadik fél által kezelt vagy szolgáltatott anyagok vagy Oldal rovatok tartalmát érintő igények estén közvetlenül az illető szerzőhöz vagy szolgáltatóhoz kell fordulni.

Javaslatok és panaszok
Ha megfelelően alátámasztott kérés érkezik írásban vagy e-mailen Riello UPS-hez, Riello UPS időben eltávolítja az olyan anyagot az Oldalról, amely nem az anyag szerzőitől vagy a feltüntetett rovat szolgáltatótól származik, amely jogigényeket vagy érdekérvényesítést támaszthat az anyagok vagy tartalmuk miatt, vagy az anyag vagy annak tartalma valamely érdeket sért vagy jogvédett, vagy az anyag vagy annak tartalma sért valamely törvényt.

Bármilyen igény, észrevétel vagy panasz esetén, kérjük, az alábbi címre írjon:

RPS S.p.A., viale Europa 7, 37045, Legnago, Italy.
Fax: + 39 0442 629098
E-mail: riello@riello-ups.com

A használat letiltása
Riello UPS SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT BÁRMIKOR LEÁLLÍTHATJA VAGY FELFÜGGESZTHETI A FELHASZNÁLÓ HOZZÁFÉRÉSÉT AZ OLDAL EGÉSZÉHEZ VAGY EGY RÉSZÉHEZ MINDEN ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL.

Teljes megállapodás
A jelen kikötések és feltételek teljes megállapodást képeznek Ön és Riello UPS között az Oldal használatával kapcsolatosan, és minden előző nyilatkozatot vagy megállapodást helyettesít.
A Felhasználó kijelenti, hogy tájékoztatva lett arról hogy a termékek vagy szolgáltatások megvásárlása vagy foglalása, részleges szolgáltatások vagy az Oldal speciális részeinek használata további jogi és /vagy szerződéses korlátozás alatt áll, az Oldalon feltüntettek szerint.
Riello UPS SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT BÁRMIKOR MÓDOSÍTHATJA EZEKET A KIKÖTÉSEKET ÉS FELTÉTELEKET, ÉS ÚJ KIKÖTÉSEKET ÉS FELTÉTELEKET JELENTETHET MEG AZ OLDALON. AZ ÚJ KIKÖTÉSEK ÉS FELTÉTELEK AZ OLDALON VALÓ MEGJELENÉS IDEJÉTŐL ÉRVÉNYESEK.
AZ OLDAL HASZNÁLATA A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL A HASZNÁLAT IDEJÉN AZ OLDALON LÉVŐ  KIKÖTÉSEK ÉS FELTÉTELEK SZERINT SZERINT TÖRTÉNIK.

Elválaszthatóság
Bármely fejezetcím csak a kényelmet szolgálja és semmilyen módon nem befolyásolhatja a szakaszban foglalt feltételek értelmezését.
Ha valamely kikötés vagy rész érvénytelennek minősül, mivel valamely jogszabályt sért, minden más kikötés vagy a kikötés többi része továbbra is érvényben és hatályban marad.

Nyelv
A jelen kikötések és feltételek olasz és angol nyelven lettek összeállítva. Ha a két szöveg között eltérés tapasztalható, vagy értelmezésükben kétség merül fel, az olasz nyelv az irányadó.

Alkalmazandó jog és igazságszolgáltatás
A jelen kikötések és feltételek az Olaszországban érvényes törvények alá esnek és azok szerint értelmezendők.
A jelen kikötésekből és feltételekből eredő bármely vita esetén a kizárólagosan illetékes bíróság a Veronai Bíróság, Olaszországban.
Az itt nem említettekre az olasz törvények előírásai érvényesek.